Kullanıcı Sözleşmesi

Leydi Kozmetik

Taraflar

İşbu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi"), LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ile clemencycolor.com websitesine giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Hizmetlerin Tanımı

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti sözleşmeyi onaylayan Kullanıcılarına internet ortamında elektronik ortamda alışveriş imkanı ve farklı iletişim servis ve kanallarıyla anket, hediye paketi siparişi verebilme, duyuru talep etme, kampanya bildirimi talep etme imkanlarını sunar. Kullanıcı websitesine kayıt esnasında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kullanıcının kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi kendisine özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı e-posta adresi ile iki farklı üyelik olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir.

Fikri Mülkiyet Hakları

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , bu internet sitesinin tasarımı,genel görünümü,web sitesindeki tüm bilgi, resim, clemencycolor.com alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web sitesinde bulunan hiçbir materyal; izin almadan, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz ve sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

Kullanıcılar, websitesi üzerinde yer alan ve LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ’nin ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcılar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , Kullanıcı'lar tarafından iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'ların LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından sunulan ürünler ve hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme giriş bilgilerinin (Kullanıcı ismi,e-posta, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı taahhüt eder.

Kullanıcı diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ’nin ürün ve servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ' den tazminat talep etmemeyi, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti'den izin almadan LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ürün ve servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı taahüt eder.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilir ve üyeler kurallara aykırı davrandığı takdirde LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ‘nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ‘den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığıyla veya web sitesi üzerinde belirtilen banka hesap numaralarına havale veya EFT aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında veya havale,EFT işlemi gerçekleşmediği durumlarda sistemden alışveriş yapamayacağını, Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ' nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-posta adresi ve şifresi LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti 'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti kullanıcıların ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti müşterinin onayı olmadan LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti .web sitesinde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ' ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti .'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

Ürün Teslimatı

Anlaşmalı kargo şirketimiz Yurtiçi dir. Teslimat konusundaki şart ve kurallar ilgili firmaca belirtildiği gibidir. Detay için tıklayın.

Sözleşme Değişikliği

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası

LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ’ye kayıt olurken kullandığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında diğer üyelere hiçbir şekilde açılmaz. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti ’den kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı BDDK tarafından denetlenen ve PCI-DSS güvenlik sertifikalı altyapısı ile Iyzico Ödeme Kuruluşu A.Ş. güvencesindedir, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.

Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti , Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Web sitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve ürün ve hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, LEYDİ KOZMETİK ve İtr. Paz. Tic. Ltd. Şti .'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.